Thông báo

THÔNG BÁO CỦA CÂU LẠC BỘ NHIẾP ẢNH CHIẾN SĨ

Ngày: 30/11/2017

 HỘI NHIẾP ẢNH TP.HCM        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        CLBNA CHIẾN SĨ                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
             -------------                                         --------------------------------
           Số: 03/TB-CS                           TP Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2017
                                               
                                                      THÔNG BÁO
                     Kính gửi: Hội viên Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Chiến sĩ
Tiến tới hoạt động chào mừng kỉ niệm 25 năm thành lập Câu lạc bộ (22/12/1992 – 22/12/2017), Ban Chủ nhiệm thông báo đến toàn thể hội vên về việc nộp ảnh để tổ chức Triển lãm với chủ đề “ CLB Nhiếp ảnh Chiến sĩ 25 năm một chặng đường”.
Nội dung ca ngợi vẻ đẹp người chiến sĩ trên tất cả các lĩnh vực như huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tăng gia sản xuất, văn hóa văn nghệ, giúp dân phòng chống bão lũ, thiên tai, xây dựng cảnh quan môi trường, xây dựng nông thôn mới … của các đơn vị trong toàn quân, Nhằm tuyên truyền ki niệm 45 năm chiến thắng “Hà nội – Điện Biên phủ trên không” (12/1972 – 12/2012), kỉ niệm 50 năm Cuộc Tổng tiến công và nội dậy mùa xuân Mậu Thân 1968.
Số lượng ảnh: Mỗi hội viên lựa chọn 5 tác phẩm xuất sắc từ 2012 – 2017 (các tác phẩm đạt giải phải ghi rõ giải thưởng)
Dung lượng mỗi file ảnh là từ 3M – 5M
Địa chỉ nhận file ảnh: doanhoaitrung@gmail.com hoặc nguyentrungtruccth2016@gmail.com
Thời gian nhận ảnh: Từ khi ra thông báo này đến hết ngày 10/12/2017.
Kinh mong các hội viên tham gia gửi ảnh đầy đủ để chương trình kỉ niệm của CLB diễn ra tốt đẹp.
                                                                 
                                                                     CHỦ NHIỆM CÂU LAC BỘ
                                                                                      (Đã kí)
 
                                                             Chủ nhiệm Đại tá Đoàn Hoài Trung
Chia sẻ Facebook Google LinkedIn Email In
Các nội dung khác