Hội viên

Đào Văn Sử

- Sinh 1955, Nam Định - Điện thoại: 0989881841 - Email: dvsbqd@gmail.com
Tác phẩm tiêu biểu
  • Xuất quỉ nhập thần
  • Trước ngày hội lớn
  • Bàn tay vàng
  • Hãy bảo vệ các em
  • Đường vô cầu tầu 914
  • Bắt mục tiêu
  • Chiến sĩ bắn giỏi
  • Vượt cửa mở
Chia sẻ Facebook Google LinkedIn Email In trang
Các hội viên khác