Hội viên

Đoàn Công Tính

- Sinh 1943, Nam Định - Điện thoại: 0932677181
Tác phẩm tiêu biểu
  • Lách rào
  • Nụ cười Thành cổ Quảng Trị
  • Đánh chiếm căn cứ Đầu Mầu (1972)
Chia sẻ Facebook Google LinkedIn Email In trang
Các hội viên khác