Hội viên

Hoàng Mạnh Toàn

- Sinh 20-8-1955, Bắc Ninh - Địa chỉ: Tân Bình, TP.HCM - Điện thoại: 0903805895 - Email: hcmmusic@gmail.com
Tác phẩm tiêu biểu
  • Tên lửa đã sẵn sàng
  • Qua suối
  • Vạch nhiễu tìm thù
  • Chúc các anh luyện tập giỏi
  • Nữ dân quân Thạnh Hóa, Long An
  • Bên nhau
Chia sẻ Facebook Google LinkedIn Email In trang
Các hội viên khác