Hội viên

Lại Thế Hiển

- Sinh 07/5/1975, Nam Định - Điện thoại: 0989054050
Tác phẩm tiêu biểu
  • Đòn quyết định
  • DIỄN TẬP BẢO ĐẢM THÔNG TIN LIÊN LẠC TẠI TRUNG ĐOÀN TT23
  • Chuẩn bị vật chất chuẩn bị huấn luyện
  • Giờ nghỉ của chiến sĩ
Chia sẻ Facebook Google LinkedIn Email In trang
Các hội viên khác