Hội viên

Lê Hùng Khoa

- Sinh 1987, Vĩnh Long - Điện thoại: 0978 643678 - Email: lekhoaqdnd@gmail.com
Tác phẩm tiêu biểu
  • Vượt vật cản
  • Bản lĩnh.
  • Nụ cười người tự vệ cơ quan.
  • Nụ cười người chiến sĩ Đặc công.
  • Vượt vật cản.
  • Cảnh giới.
  • Trên thao trường võ thuật của khối tự vệ cơ quan, xí nghiệp.
Chia sẻ Facebook Google LinkedIn Email In trang
Các hội viên khác