Hội viên

Lê Khoa

- Sinh 15/3/1976, Thanh Hóa - Điện thoại: 0975342777 - Email: lekhoabp@gmail.com
Tác phẩm tiêu biểu
 • Nắng sớm trên biển
 • Tình quân dân
 • Tăng gia
 • Số 4
 • Tuần tra trên biển
 • Chăm sóc bê con mất mẹ
 • Vườn rau thanh niên
 • Giúp dân làm thủy lợi
 • Người nổi ở Cà Mau - 1
 • Người nổi ở Cà Mau - 2
 • Người nổi ở Cà Mau - 3
Chia sẻ Facebook Google LinkedIn Email In trang
Các hội viên khác