Hội viên

Nguyễn Trọng Thiết

- Sinh 26-7-1971, Hà Tĩnh - Điện thoại: 0989670569 - Email: trongthietbhq@gmail.com - Nơi công tác:

Thiếu tá, Phóng viên - BTV báo Hải quân

- Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam

Tác phẩm tiêu biểu
Chia sẻ Facebook Google LinkedIn Email In trang
Các hội viên khác