Hội viên

Nguyễn Thy Nga

- Sinh 20/5/1955, Sài Gòn - Điện thoại: 01658569867 - Email: thynga1951@yahoo.com.vn
Tác phẩm tiêu biểu
  • Tiếng hát quân dân bên trận địa
  • Hàng quân sẵn sàng.
  • Dân quân Phường 10 trồng lan.
  • Nụ cười chiến sĩ.
  • Chiến sĩ Đại đội Trinh sát.
  • Rèn luyện thể lực.
  • Khẩu đội sẵn sàng.
  • Tập bắn AK.
Chia sẻ Facebook Google LinkedIn Email In trang
Các hội viên khác