Hội viên

Nguyễn Triệu Hùng

- Sinh 1931, Hà Nội - Điện thoại: 0913111798 - Email: trieuhung32@gmail.com
Tác phẩm tiêu biểu
  • Bác Hồ xem triển lãm ảnh Quân đội năm 1967
  • Học viên Trường cao đẳng nghề 8 BQP vui trong ngày hội
  • Bác Hồ xem triển lãm ảnh Quân đội 1967
  • Xuất kích
  • Đôi chân và bánh xích
  • Bên dòng Bến Hải
Chia sẻ Facebook Google LinkedIn Email In trang
Các hội viên khác