Hội viên

Trần Quang Hữu

- Sinh 1965, Hải Phòng - Điện thoại: 0982846868 - Email: quanghuu.68@gmail.com
Tác phẩm tiêu biểu
 • Tập trung
 • Lưu niệm Ăng Ko
 • Nghệ sĩ - Chiến sĩ
 • Liên hoan văn nghệ ngành KSND khu vực miền Nam 2010 - A
 • Liên hoan văn nghệ ngành KSND khu vực miền Nam 2010 - B
 • Liên hoan văn nghệ ngành KSND khu vực miền Nam 2010 - C
 • Liên hoan văn nghệ ngành KSND khu vực miền Nam 2010 - D
 • Múa
 • Vượt hào
 • Mai Phuong Thuy
 • Vận động viên nhảy dù CLB Hàng không phía Nam
Chia sẻ Facebook Google LinkedIn Email In trang
Các hội viên khác