Thông báo

Cuộc thi và Triển lãm Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc Lần thứ 5 (2019-2022)

CLB NHIẾP ẢNH CHIẾN SĨ

CLB Nhiếp ảnh chiến sĩ, SOLDIER PHOTOGRAPHY CLUB

CLB Nhiếp ảnh chiến sĩ, SOLDIER PHOTOGRAPHY CLUB, ảnh đẹp trong tuần, hình ảnh anh bộ đội cụ Hồ, tác phẩm nổi tiếng

Ngày: 08/05/2022

 

Chia sẻ Facebook Google LinkedIn Email In
Các nội dung khác