Thông báo

Thể lệ: Cuộc thi ảnh mùa xuân Nhâm Dần 2022

CLB NHIẾP ẢNH CHIẾN SĨ

CLB Nhiếp ảnh chiến sĩ, SOLDIER PHOTOGRAPHY CLUB

CLB Nhiếp ảnh chiến sĩ, SOLDIER PHOTOGRAPHY CLUB, ảnh đẹp trong tuần, hình ảnh anh bộ đội cụ Hồ, tác phẩm nổi tiếng

Ngày: 05/01/2022

 

 
Tác giả tham gia vui lòng đăng ký tại trang http://www.thianhmuaxuanhopa.com
Hỗ trợ kỹ thuật: Ông Mai Vinh – Điện thoại: 0263 3700 292
Chia sẻ Facebook Google LinkedIn Email In
Các nội dung khác