Photo Album

Tác phẩm nổi tiếng

CLB NHIẾP ẢNH CHIẾN SĨ

CLB Nhiếp ảnh chiến sĩ, SOLDIER PHOTOGRAPHY CLUB

CLB Nhiếp ảnh chiến sĩ, SOLDIER PHOTOGRAPHY CLUB, ảnh đẹp trong tuần, hình ảnh anh bộ đội cụ Hồ, tác phẩm nổi tiếng

  • Hãy bảo vệ các em
  • Phúc Tân kêu gọi
  • Đánh chiếm căn cứ Đầu Mầu (1972)
  • Nụ cười Thành cổ Quảng Trị
Lời giới thiệu về album Tác phẩm nổi tiếng
Các album khác