Photo Album

Trương Ngọc Minh & Lễ hội khinh khí cầu Bình Thuận - 2012

CLB NHIẾP ẢNH CHIẾN SĨ

CLB Nhiếp ảnh chiến sĩ, SOLDIER PHOTOGRAPHY CLUB

CLB Nhiếp ảnh chiến sĩ, SOLDIER PHOTOGRAPHY CLUB, ảnh đẹp trong tuần, hình ảnh anh bộ đội cụ Hồ, tác phẩm nổi tiếng

 • Đẹp quá
 • Bơm khí
 • Sự kiện đầu tiên
 • Ghi lại sự kiện
 • Lễ hội khinh khí đầu tiên
 • Chúc mừng
 • Chuẩn bị lên không
 • Tâm tròn
 • Dù lượn
 • Việt Nam bay cao
 • Cùng nhau bay
 • Hay quá
 • Bay về
Các album khác