05 Nghệ sĩ nhiếp ảnh vinh danh nhận “Giải thưởng Hồ Chí Minh” và “Giải thưởng Nhà nước” về văn học nghệ thuật

CLB NHIẾP ẢNH CHIẾN SĨ

CLB Nhiếp ảnh chiến sĩ, SOLDIER PHOTOGRAPHY CLUB

CLB Nhiếp ảnh chiến sĩ, SOLDIER PHOTOGRAPHY CLUB, ảnh đẹp trong tuần, hình ảnh anh bộ đội cụ Hồ, tác phẩm nổi tiếng

Ngày: 24/05/2017
Sáng 20/5/2017, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, nhân kỷ niệm ngày sinh nhật Bác, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,  long trọng tổ chức Lễ trao “Giải thưởng Hồ Chí Minh” và “Giải thưởng Nhà nước” về Văn học nghệ thuật.
Giải thưởng Hồ Chí Minh 2016 vinh danh 18 tác giả (đồng tác giả) có tác phẩm, công trình được Chủ tịch nước tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, có 95 tác giả (đồng tác giả) có tác phẩm, công trình được Chủ tịch nước tặng “Giải thưởng Nhà nước”.
Phát biểu buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện cho biết: Bộ đã nhận được 31 hồ sơ đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” và 209 hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Nhà nước của 21 Hội đồng cấp cơ sở của 9 Hội Văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương và 12 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức họp 9 Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước. Kết quả có 25 hồ sơ đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” và 133 hồ sơ đề nghị xét tặng “Giải thưởng Nhà nước” đủ điều kiện trình Hội đồng cấp Nhà nước.
Hội đồng cấp Nhà nước đã họp phiên toàn thể do Chủ tịch Hội đồng chủ trì để xét hồ sơ đề nghị tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” và hồ sơ đề nghị tặng “Giải thưởng Nhà nước” theo đúng quy định tại Nghị định số 90/2014/NĐ-CP của Chính phủ và nguyên tắc làm việc của Hội đồng.
Có 18 hồ sơ đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” và 95 hồ sơ đề nghị xét tặng “Giải thưởng Nhà nước” đạt từ 90% số phiếu đồng ý trở lên của tổng số thành viên Hội đồng cấp Nhà nước, đủ điều kiện trình Thủ tướng Chính phủ xét trình Chủ tịch nước tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật. Tổng cộng có 113 tác giả được trao giải thưởng trong buổi lễ,  trong đó riêng chuyên ngành nhiếp ảnh có 05 nghệ sĩ được vinh danh như sau:
  • 01 Giải thưởng Hồ Chí Minh trao cho: Liệt sĩ Lương Nghĩa Dũng
  • 04 Giải thưởng Nhà nước trao cho các tác giả: NSNA Hứa Kiểm, NSNA Mầu Hoàng Thiết, NSNA Nguyễn Hữu Cấy và Cố NSNA Lâm Tấn Tài.
HOPA tổng hợp tin
Chia sẻ Facebook Google LinkedIn Email In
Các nội dung khác