Ảnh sưu tầm vui

CLB NHIẾP ẢNH CHIẾN SĨ

CLB Nhiếp ảnh chiến sĩ, SOLDIER PHOTOGRAPHY CLUB

CLB Nhiếp ảnh chiến sĩ, SOLDIER PHOTOGRAPHY CLUB, ảnh đẹp trong tuần, hình ảnh anh bộ đội cụ Hồ, tác phẩm nổi tiếng

Ngày: 31/08/2011
                                               


                 


                     


                                                                   Sưu tầm: Hoàng Kỳ Vũ


Chia sẻ Facebook Google LinkedIn Email In
Các nội dung khác