CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ PHIA NAM THUỘC TỔNG CỤC CHÍNH TRỊ HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ BẦU CỬ

CLB NHIẾP ẢNH CHIẾN SĨ

CLB Nhiếp ảnh chiến sĩ, SOLDIER PHOTOGRAPHY CLUB

CLB Nhiếp ảnh chiến sĩ, SOLDIER PHOTOGRAPHY CLUB, ảnh đẹp trong tuần, hình ảnh anh bộ đội cụ Hồ, tác phẩm nổi tiếng

Ngày: 23/05/2021
 

Hòa chung với không khí tưng bừng của đất nước, sáng ngày 23/5 tại Thành phố Hồ Chí Minh, các cơ quan, đơn vị, đầu mối đại diện thuộc Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã có mặt tại Tổ bầu cử Khu vực bỏ phiếu số 72( số 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1) tham gia bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân lựa chọn bầu ra những người có đầy đủ phẩm chất, năng lực, uy tín tham gia cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất và các cơ quan quyền lực tại địa phương.
Để ngày bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 an toàn tuyệt đối, công tác đảm bảo an ninh, an toàn được các cơ quan, đơn vị đã triển khai nghiêm túc, duy trì nghiêm chế độ canh trực, đảm bảo quân số ứng phó với các tình huống giả định xẩy ra, thực hiện hiệu quả chỉ lệnh phòng chống cháy nổ và đặc biệt công tác phòng, chống dịch Covid-19 phải tuân thủ nghiêm yêu cầu của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị. 100 % cán bộ , nhân viên, chiến sĩ của các cơ quan đơn vị phải đăng ký tờ khai y tế theo mẫu quy định trước ngày bầu cử và khi đến điểm bầu cử, cử tri được kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách và phân chia giờ hợp lý đến các bộ phận khi đến địa điểm bầu cử. Đồng thời phối hợp với Hội đồng bầu cử và chính quyền địa phương rá soát các địa điểm niêm yết danh sách các ứng cử viên, danh sách các cử tri, pano, áp phích tuyên truyền bầu cử và địa điểm bỏ phiếu, tại các khu vực thu hút được đông đảo cử tri tham quan tìm hiểu. Phổ biến cống tác bầu cử đúng quy trình và luật định đến toàn bộ cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên, chiến sĩ trong toàn cơ quan đơn vị. Chính vì vậy công tác bầu cừ của các cơ quan, đơn vị phía nam thuộc Tổng cục Chính trị diễn ra thuận lợi, nhanh chóng, an toàn tuyệt đối và thành công.

 

Địa điểm Tổ bầu cử Khu vực bỏ phiếu số 72

 

Không gian được trang hoàng cờ hoa thoáng đãng 

 

Tổ bầu cử của dơn vị phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử 

 

 Cử tri tham gia bỏ phiểu làm công tác sát khuẩn thay khẩu trang trước khi bỏ phiếu 

 

Quán triệt nhiệm vụ và quy định bầu cử 

 

Thực hiện nghiêm quy định giãn cách khi vào phòng bầu cử 

 

Tìm hiểu thêm về các ứng cử viên vào các cơ quan quyền lực

 

 

Nhận phiếu bầu 

 

Tiến hành bỏ phiếu 

 

Quyền lợi và nghĩa vụ

 

 

 

Trách nhiệm cao 

 

Khu vực gạch phiếu 

 

 

 

Không gian trong phòng bầu cử 

 

Niềm vinh dự tự hào của những chiến sĩ trẻ khi lần đầu tiên trong cuộc đời  tham gia  bầu cử 

 

 

 

 

 

Đóng dấu đã bổ phiếu vào thẻ cử tri 

 

 

Thực hiện: NGUYỄN TRUNG TRỰC

 

 

Chia sẻ Facebook Google LinkedIn Email In
Các nội dung khác