Kết quả thi ảnh quốc tế lần thứ 5 'Sip Comines 2024' tại Vương quốc Bỉ

CLB NHIẾP ẢNH CHIẾN SĨ

CLB Nhiếp ảnh chiến sĩ, SOLDIER PHOTOGRAPHY CLUB

CLB Nhiếp ảnh chiến sĩ, SOLDIER PHOTOGRAPHY CLUB, ảnh đẹp trong tuần, hình ảnh anh bộ đội cụ Hồ, tác phẩm nổi tiếng

Ngày: 13/05/2024

Giải thưởng đoạt giải của các tác giả Việt Nam trong cuộc thi ảnh

Kết quả thi ảnh quốc tế lần thứ 5 “ Sip Comines 2024” tại Vương quốc Bỉ.

Cuộc thi được tổ chức bởi Royal Phoccom - Vương Quốc Bỉ, dưới sự bảo trợ của FIAP (số: 2024/048), PSA, IAAP, ISF, FBP (Federation Belgium of Photography), với bốn chủ đề: tự do cho ảnh màu, ảnh đơn sắc, du lịch, tốc độ và phong trào. Đã có 310 tác giả từ 47 quốc gia trên thế giới tham dự. Trong cuộc thi này có hai tác giả Việt Nam đoạt giải thưởng trong các hạng mục sau:

Du lịch:

Tác giả Nguyễn Xuân Hãn nhận bằng danh dự FIAP cho tác phẩm "Làm chổi truyền thống".
Tác giả Đặng Quang Vinh nhận bằng ISF Diploma cho tác phẩm "Hạnh phúc"

Tốc độ và phong trào:

Tác giả Nguyễn Xuân Hãn giành huy chương bạc FBP cho tác phẩm "Đua bò"

Ngoài ra hai tác giả nói trên đều có tác phẩm được được chọn trưng bày triển lãm tại các hạng mục trên của cuộc thi.

Thông tin chi tiết ảnh đoạt giải thưởng và trưng bày triển lãm đăng trên: https://theiaap.com/e/comines/

Nguồn Tạp chí Nhiếp ảnh và Đời sống 

Chia sẻ Facebook Google LinkedIn Email In
Các nội dung khác