NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG Ở CÁC ĐƠN VỊ

CLB NHIẾP ẢNH CHIẾN SĨ

CLB Nhiếp ảnh chiến sĩ, SOLDIER PHOTOGRAPHY CLUB

CLB Nhiếp ảnh chiến sĩ, SOLDIER PHOTOGRAPHY CLUB, ảnh đẹp trong tuần, hình ảnh anh bộ đội cụ Hồ, tác phẩm nổi tiếng

Ngày: 30/10/2020
       Ngày 30/10, tại thành phố Hồ Chí Minh, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị tổ chức Hội nghị giao ban công tác tư tưởng, rút kinh nghiệm giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn đơn vị khu vực phía Nam nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác tư tưởng và tình hình tư tưởng bộ đội trong năm 2020.

      Năm 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng,tình hình tư tưởng toàn quân cơ bản ổn định, tuyệt đại đa số cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, các đơn vị trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo, tham gia phòng chống dịch bệnh, thiên tai, cứu hộ cứu nạn đã chủ động làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giữ vững ý chí quyết tâm, không ngại khó khăn gian khổ, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển, đảo của Tổ quốc, để hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ tiếp tục được tỏa sáng, được nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.
Thời gian tới, các cơ quan, đơn vị tiếp tục tăng cường, củng cố vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội; tiến hành đồng bộ, chặt chẽ, tạo chuyển biến tích cực về chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng trong quản lý bộ đội, hạn chế thấp nhất đi đến chấm dứt vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; cán bộ chủ trì các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ cấp phân đội. Quan tâm bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần và nhu cầu chính đáng của bộ đội;bồi dưỡng kỹ năng sống, xây dựng niềm tin, nghị lực cho quân nhân vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

 

Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn - Tổng cục Chính trị phát biểu khai mạc Hội nghị 

 

Đại biểu các đơn vị tham dự hội nghị 

 

Đại tá Nguyễn Văn Tuyển, Phòng Tuyên truyền cổ động - Cục tuyên huấn thông qua Báo cáo rút kinh nghiêm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý kỷ luật và đảm bảo an toàn 10 tháng năm 2020.

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Đại biểu tham dự Hội nghị 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công tác Giáo dục chính trị tư tưởng và quản lý kỷ luật ở các đơn vị trong

toàn quân 

 

 

Thực hiện: NGUYỄN TRUNG TRỰC 

 


 

Chia sẻ Facebook Google LinkedIn Email In
Các nội dung khác