TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN TỌA ĐÀM VỚI ĐỘI NGŨ BẠN ĐỌC, CỘNG TÁC VIÊN TẠI BINH ĐOÀN CỬU LONG

CLB NHIẾP ẢNH CHIẾN SĨ

CLB Nhiếp ảnh chiến sĩ, SOLDIER PHOTOGRAPHY CLUB

CLB Nhiếp ảnh chiến sĩ, SOLDIER PHOTOGRAPHY CLUB, ảnh đẹp trong tuần, hình ảnh anh bộ đội cụ Hồ, tác phẩm nổi tiếng

Ngày: 13/11/2020

 Chiều ngày 12 /11 tại Bình Dương, Tạp chí Quốc phòng toàn dân phối hợp với Bộ Tư lênh Quân đoàn 4 tổ chức Hội nghị trao đổi ý kiến giữa Tạp chí với bạn đọc, cộng tác viên Quân đoàn.

 

Hơn 70 năm qua Tạp chí QPTD luôn bám sát tôn chỉ, mục đích, hoàn thành tốt nội dung tuyên truyền Cương lĩnh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là lĩnh vực quân sự, quốc phòng phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước, góp phần định hướng chính trị - tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, trước hết là Quân đội và cán bộ trung, cao cấp trong hệ thống chính trị nước ta. Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng; các mô hình hiệu quả trong kết hợp hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

 

       Đại tá Nguyễn Văn Bảy, Phó Tổng biên tập Tạp chí QPTD và Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó Chính ủy Quân đoàn 4 đồng chủ trì Hội nghị

Hiện nay, Tạp chí có 02 ấn phẩm chính: một là, Tạp chí in, xuất bản mỗi tháng 01 kỳ, với số lượng trên 17.000 cuốn, phát hành tới tất cả các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội theo quy định; hai là Tạp chí QPTD điện tử với 3 phiên bản: Tiếng Việt, Tiếng Anh và Tiếng Trung Quốc (tên miền là: tapchiqptd.vn). Thời gian tới Tạp chí sẽ mở tiếp hai phiên bản mới là: tiếng Lào và tiếng Campuchia. Về cơ cấu nội dung, Tạp chí thường xuyên giữ ổn định 10 chuyên mục, gồm: Chuyên luận chỉ đạo; Quán triệt, thực hiện nghị quyết của Đảng (từ số 6/2020, chuyên mục này được đổi thành Tiến tới Đại hội XIII của Đảng); Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Bảo vệ Tổ quốc; Quốc phòng, quân sự nước ngoài; Phòng, chống “diễn biến hòa bình” - “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm; Giáo dục quốc phòng và an ninh - giáo dục pháp luật; Nghiên cứu - trao đổi; Lịch sử kinh nghiệm và truyền thống quân sự của dân tộc. Ngoài ra còn có thông tin biển đảo Việt Nam; Sinh hoạt tư tưởng và một số chuyên mục không thường xuyên.

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Thanh Dũng – Phó Chính ủy Quân đoàn khẳng định: “Tạp chí Quốc phòng toàn dân là nguồn tài liệu chính thống về lý luận và thực tiễn sinh động, cung cấp những kiến thức, thông tin, mô hình, kinh nghiệm bổ ích, thiết thực về quân sự, quốc phòng, công tác quản lý, chỉ huy và việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,…. giúp cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, nhà trường, đơn vị trong Quân đoàn 4 nghiên cứu, vận dụng vào lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt Tạp chí luôn phát huy tốt vai trò tiên phong trong đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận, làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình”, “Phi chính trị hóa” Quân đội, luôn có những bài viết sắc sảo, nội dung cô đọng, tính chiến đấu cao, thuyết phục, hấp dẫn bạn đọc; kịp thời định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức chính trị, tinh thần cảnh giác cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ trước các luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch”.Trong thời gian qua năm qua Tạp chí Quốc phòng toàn dân luôn kề vai, sát cánh cùng các cơ quan, đơn vị trong Quân đoàn 4; hàng năm đều đăng tải bài viết của cán bộ và có nhiều bài viết tuyên truyền về Quân đoàn, qua đó giúp nhân dân cả nước, cán bộ, chiến sỹ Quân đoàn qua các thời kỳ và các đơn vị bạn hiểu hơn về truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ, của Quân đoàn 4 anh hùng góp phần xây dựng tốt mối quan hệ đoàn kết quân dân một ý chí, qua đó quảng bá, cổ vũ động viên kịp thời cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 4 phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

 Xin giới thiệu đến quý bạn đọc những hình ảnh hoạt động của các đồng chí đại biểu và các cộng tác viên Quân đoàn 4 đã đóng góp những tham luận xây dựng và phát triển Tạp chí Quốc phòng toàn dân thời gian trong thời gian tới.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Đại biểu tham dự Hội nghị trao đổi những mặt thành công của Tạp chí 
 
 
 
 
Thực hiện:   Nguyễn Trung Trực
 
 
 
Chia sẻ Facebook Google LinkedIn Email In
Các nội dung khác