Trả lời thư của đồng chí Nguyễn Mạnh Bình, cựu chiến binh E24

CLB NHIẾP ẢNH CHIẾN SĨ

CLB Nhiếp ảnh chiến sĩ, SOLDIER PHOTOGRAPHY CLUB

CLB Nhiếp ảnh chiến sĩ, SOLDIER PHOTOGRAPHY CLUB, ảnh đẹp trong tuần, hình ảnh anh bộ đội cụ Hồ, tác phẩm nổi tiếng

Ngày: 11/09/2011
Vừa qua Csphoto đã nhận được thư của đ/c.
Csphoto chân thành cám ơn sự yêu quí www.csphoto.vn của đ/c.
Đồng chí có thể gửi bài và ảnh cho chúng tôi (mặc dù chưa phải là Hội viên của CLB).

Để trở thành Hội viên của CLB Nhiếp ảnh Chiến sĩ, cần có 2 điều kiện sau:
1- Gửi về BCN CLB ít nhất 10 ảnh đẹp do đ/c tự chụp.
2- Cần ít nhất 02 Hội viên CLB Nhiếp ảnh Chiến sĩ giới thiệu; ở Tiền Giang, đ/c có thể liên lạc với các Hội viên CLB Nhiếp ảnh Chiến sĩ đang sinh sống và làm việc ở đây.

Cphoto rất mong nhận được nhiều ảnh đẹp của đồng chí.
Chia sẻ Facebook Google LinkedIn Email In
Các nội dung khác