CLB NHIẾP ẢNH CHIẾN SĨ

CLB Nhiếp ảnh chiến sĩ, SOLDIER PHOTOGRAPHY CLUB

CLB Nhiếp ảnh chiến sĩ, SOLDIER PHOTOGRAPHY CLUB, ảnh đẹp trong tuần, hình ảnh anh bộ đội cụ Hồ, tác phẩm nổi tiếng

 • Gó Vấp những đêm không ngủ
 • Bộ đội Phòng hóa chống dịch
 • Tặng khẩu trang
 • Cùng chống dịch
 • Quân đội tham gia khử khuẩn trong khu vực nhiễm
 • Bóc tách f0
 • Ca trực đêm
 • Chiến sĩ quân y nơi tâm dịch
 • Phòng chống dịch
 • Vận chuyển gạo giúp dân
 • Trao đổi hàng hóa nơi biên giới
 • Nghĩa cử cao đẹp trong tâm dịch
 • Tưởng niệm
 • Sáng ngời người lính Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh

Nhà tài trợ