• PHÓNG SỰ VỀ TRIỂN LÃM VÀ RA MẮT SÁCH ẢNH “ĐIỆN BIÊN PHỦ XƯA VÀ NAY”

  • Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ 7.5.1954 - 7.5.2024

Tác phẩm đoạt giải