Liên hệ

CÂU LẠC BỘ NHIẾP ẢNH CHIẾN SĨ BÁO QĐND

Chủ nhiệm: Đại tá ĐOÀN HOÀI TRUNG

Điện thoại: 0903684605

Email: doanhoaitrung@gmail.com

Quản trị: Nguyễn Trung Trực / Điện thoại: 0978380937

Mã bảo vệ