Liên hệ

CÂU LẠC BỘ NHIẾP ẢNH CHIẾN SĨ BÁO QĐND

Chủ nhiệm: Đại tá ĐOÀN HOÀI TRUNG

Điện thoại: 0903684605

Email: doanhoaitrung@gmail.com

Quản trị: Ban Chủ Nhiệm Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Chiến sĩ.

Mã bảo vệ