Thông báo

THÔNG BÁO Tổ chức cuộc thi ảnh năm 2018, chủ đề “NÉT THỜI GIAN”

Ngày: 10/04/2018

Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ thông báo đến các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp và quí khách yêu thích nhiếp ảnh về cuộc thi ảnh năm 2018 với chủ đề “Nét thời gian” như sau:

>> chi tiết

THÔNG BÁO CỦA CÂU LẠC BỘ NHIẾP ẢNH CHIẾN SĨ

Ngày: 30/11/2017

Kính gửi: Hội viên Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Chiến sĩ

>> chi tiết