Audio

+ Xem thêm
  • Hành khúc Sư đoàn Không quân 370
  • CHÀO CỜ Ở TRƯỜNG SA - Nhạc & lời: Đào Văn Sử
  • Chương trình PTQĐND trên Đài TNVN lúc 21giờ ngày 21/10/2013
  • Tập huấn thư viện toàn quân 2013
  • Hội nghị tập huấn Tổng cục hậu cần
  • tập huấn cán bộ đoàn quân đội
  • Trung tâm Huấn luyện Binh đoàn 18 khai giang
  • TỔNG KẾT VÀ TRAO GIẢI CUỘC THI VIẾT “KÝ ỨC CHIẾN TRANH VÀ CUỘC SỐNG THỜI BÌNH”
  • Đại hội công đoàn Binh chủng Công binh
  • Thiếu tướng Nguyễn Trọng Nghĩa kiểm tra các công trinh lễ kỷ niệm và tin tuyển quân QK7

Video

+ Xem thêm
ĐOÀN KẾT ẮT TẤT THẮNG GIẶC

Nhà tài trợ