Photo Album

LLVT QUÂN KHU 7-65 NĂM XÂY DỰNG, CHIẾN ĐẤU, TRƯỞNG THÀNH

 • Chiến sĩ bắn giỏi Trung đoàn 271
 • Bắt mục tiêu
 • Tuần tra Côn Đảo
 • Tự vệ cao su luyện tập võ thuật
 • Tp HCM đón chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự
 • Áo cỏ
 • Tiếng kèn đồng
 • Thực hành bơi
 • Thu hoạch dưa leo
 • Tiếp bước truyền thống
 • Mở cửa
 • Sẵn sàng bắn
 • Sau buổi tuần tra
 • Phút giải lao bên trận địa
 • Nét duyên nữ tự vệ
 • Bắt mục tiêu
 • Đi giữa miền quê
 • Luyện tập sơ cứu vết thương
 • Vượt hào
 • Trước ngày hội lớn
 • Chỉnh tầm hướng
 • Hoàng hôn trên trận địa
 • Chiến sĩ H74 Tây Ninh vượt hào
 • Giữ sáng mắt thần
 • Quân y về bản
 • Vườn đu đủ tiểu đoàn bộ binh Đồng Nai
 • Trên thao trường
 • Bộ đội Đoàn công binh 25 giúp dân khắc phục hậu quả cơn bão số 9
 • Để dòng sông bình yên
 • Bay qua "vật cản" đặc biệt

Chào mừng kỷ niệm 65 năm Truyền thống Quân khu 7 (10-12-1945 / 10-12-2010), 66 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944/ 22-12-2010), sáng ngày 23-11, tại Bảo tàng LLVT miền Đông Nam Bộ, Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Chính trị Quân khu 7 đã tổ chức khai mạc triển lãm ảnh “LLVT Quân khu 7-65 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành”.

Các album khác