Các bức ảnh vui ' Giao thông Việt Nam lên Guiness '

Ngày: 12/05/2011

VIỆT NAM - GIAO THÔNG VÀ XE MÁY--- Taxi đời mới đây...

--- Xe rách đèo xe nát.

--- Xe bò đây ư?--- Đã chơi là phải chơi tới nóc.. --- Xe máy thì để... chở heo lợn--- ..chở trâu bò--- ..chở cá mắm...--- ...chở cầy tơ


--- và để chở ...người nữa... ( ủa? điều này tất nhiên mà)

--- Guiness Việt Nam .


--- chi còn thiếu vừa lái vừa lắc vòng thôi...!!!

--- Chơi vơi


--- Chới với
                                                  Hoàng Kỳ Vũ (sưu tầm)

                                              

Chia sẻ Facebook Google LinkedIn Email In
Các nội dung khác