TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ BÁO CÁO VIÊN TOÀN QUÂN KHU VỰC PHÍA NAM

CLB NHIẾP ẢNH CHIẾN SĨ

CLB Nhiếp ảnh chiến sĩ, SOLDIER PHOTOGRAPHY CLUB

CLB Nhiếp ảnh chiến sĩ, SOLDIER PHOTOGRAPHY CLUB, ảnh đẹp trong tuần, hình ảnh anh bộ đội cụ Hồ, tác phẩm nổi tiếng

Ngày: 18/03/2019 | Đăng bởi: admin
Sáng 18/3/2019 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Tuyên huấn - Tổng cục Chính trị tổ chức khai mạc Lớp tập huấn nghiệp vụ báo cáo viên toàn quân khu vực phía nam năm 2019.
Đến dự Lớp tập huấn có Thủ trưởng Cục Chính trị Quân khu 7, Quân đoàn 4, đại biểu lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, đại biểu các cơ quan, đơn vị và gần 200 đồng chí báo cáo viên đến từ các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng khu vực phía Nam là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng của Đảng trong quân đội đã về dự tập huấn.
 
 
 
Toàn cảnh lớp tập huấn 
 
 
 
Đại tá Đoàn Tư Hoan, Trưởng phòng Báo cáo viên, Cục Tuyên huấn khai mạc lớp tập huấn 
 
 
Thừa ủy quyền của Thủ trưởng Cục Tuyên huấn, phát biểu khai mạc Lớp tập huấn, Đại tá Đoàn Tư Hoan – Trưởng phòng Báo cáo viên khẳng định: “Công tác tuyên truyền miệng là hình thức tuyên truyền đặc biệt, có vai trò rất quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng nhằm giáo dục, giác ngộ, tổ chức, tập hợp quần chúng tham gia các phong trào các mạng do Đảng lãnh đạo, là vũ khí sắc bén đấu tranh chống lại các quan điểm thù địch, sai trái, các hiện tượng tiêu cực trong xã hội, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính tri, tư tưởng và tổ chức; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.”
Trong quân đội, công tác tuyên truyền miệng góp phần truyền bá đường lối, quan điểm tư tưởng của Đảng, chính sách, phát luật của Nhà nước; qua đó hình thành nhân cách người quân nhân cách mạng, xây dựng tinh thần cảnh giác, ý chí quyết chiến, quyết thắng để cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội nhân dân Việt Nam sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Vì vậy, công tác tuyên truyền miệng trong quân đội có vai trò đặc biệt quan trọng nhằm giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội, làm cho quân đội tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân trong giai đoạn mới của cách mạng.
 
 
 
Đại biểu tham dự  cổ vũ Lớp tập huấn 
 
 
 
Đại biểu Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh
 
 
Quán triệt Chỉ thị của Ban bí thư Trung ương Đảng (khóa X) “Về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”. Trong những năm qua, công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên trong quân đội luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của các cấp ủy đảng, của chính ủy, chính trị viên và cơ quan chính trị các cấp. Đội ngũ báo cáo viên các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn chất lượng ngày càng được nâng lên; góp phần cung cấp thông tin và định hướng kịp thời trong các nhiệm vụ, các sự kiện quan trọng của Đảng và nhà nước, tích cực tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo; đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch … phục vụ kịp thời, thiết thực các hoạt động của CTĐ,CTCT trong quân đội; xây dựng củng cố niềm tin của cán bộ chiến sĩ vào sự lãnh đạo của Đảng, động viên, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.
Trong 3 ngày 18 đến 20/3, tại lớp tập huấn này các học viên sẽ được nghiên cứu 5 chuyên đề và các nội dung gồm: Những vấn đề cơ bản về công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên trong tình hình mới; phương pháp xây dựng đề cương và thực hành bài tuyên truyền miệng; cách nhận diện hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trên mạng Internet thời gian gần đây; một số vấn đề về kỹ năng nói trước công chúng; tọa đàm trao đổi kinh nghiệm về “Kiến thức kỹ năng tuyên truyền miệng” do các cán bộ Phòng Báo cáo viên của Tổng cục Chính trị và các chuyên viên của Ban Tuyên giáo Trung ương truyền giảng.
 
 
 
Đại tá Tô Quang Hanh, Phó trưởng phòng Báo cáo viên, Cục Tuyên huấn, chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền miệng ở đơn vị 
  
 
 
Báo cáo viên các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng tham gia Lớp tập huấn 
 
 
 
 
 
 
Lưu niệm tại Lớp tập huấn Báo cáo viên toàn quân khu vực phía nam năm 2019 
 
 
 
Thực hiên: NGUYỄN TRUNG TRỰC
 
Chia sẻ Facebook Google LinkedIn Email In
Các nội dung khác