Tác phẩm

Bác Hồ xem triển lãm ảnh Quân đội năm 1967

Chia sẻ Facebook Google LinkedIn Email In trang
Bình luận
Viết bình luận của bạn:
Các tác phẩm khác