Tác phẩm

Đại tướng dạy: Đoàn kết là sức mạnh

Tác giả: Từ Lương Vân
Chia sẻ Facebook Google LinkedIn Email In trang
Bình luận
Bới: nguyen trung truc (07/10/2013)

Kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của Đại tướng! Thắp nén nhang trước linh cữu của người Anh hùng kiệt xuất qua các thời đại

Viết bình luận của bạn:
Các tác phẩm khác