THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY CƠ QUAN TỔNG CỤC CHÍNH TRỊ TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 7 KHÓA XII CỦA ĐẢNG CHO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN THUỘC CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TỔNG CỤC Ở PHÍA NAM

Ngày: 25/07/2018
 Ngày 24/7/2018 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thường vụ Đảng ủy cơ quan Tổng cục Chính trị đã Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng cho hơn 200 cán bộ, đảng viên đến từ các cơ quan, đầu mối đơn vị thuộc Tổng Cục Chính trị đang đóng quân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
 
 
 
Thiếu tướng Trần Văn Vương - Phó bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị, Cục trưởng Cục Chính trị phát biểu tại Hội nghị
 
 
             Chủ trì và phát biểu khai mạc hội nghị, Thiếu tướng Trần Văn Vương – Phó bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị, Cục trưởng Cục Chính trị khẳng định: “ Các nghị quyết mà Hội nghị Trung ương ban hành lần này là cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng dề ra ; đề cập đến những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước; tác động to lớn, sâu sắc đến đời sống tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức viên chức và nhân dân”. Đồng thời Thiếu tướng Trần Văn Vương yêu cầu các đồng chí cán bộ, đảng viên tham dự Hội nghị cần đề cao ý thức trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, nắm thật chắc những nội dung cơ bản, những luận điểm mới, liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ của Quân đội, nhiệm vụ của Cơ quan Tổng cục Chính trị và đơn vị; tạo sự thống nhất , đồng thuận cao với các chủ trương, quyết sách của Đảng; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện nhận thức sai trái, lệch lạc. Nhằm thống nhất nhận thức và hành động tập trung, triển khai thực hiện có hiệu quả trong Đảng bộ và toàn cơ quan Tổng cục Chính trị.
              Tại hội nghị này các đồng chí cán bộ, đảng viên được nghe Báo cáo viên của Cục Chính trị giới thiệu những nội dung cơ bản của 3 Nghị quyết quan trọng mà Hội nghị lần thứ 7, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ban hành đó là: Nghị quyết 26 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” ; Nghị quyết số 27 về “ Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”. Nghị quyết số 28 về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.
 
 
 
Toàn cảnh Hội nghị 
 
 
 
Các Đại biểu đến từ các cơ quan đơn vị trong Tổng cục Chinh tri 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thượng tá Lê Anh Tuấn, Báo cáo viên Phòng Tuyên huấn - Cục chính tri , báo cáo chuyên đề Nghị quyết 27 Hội nghị Trung ương lần thứ 7
 
 
 
Các đại biểu tham gia học tập nghiêm túc các Nghị quyết của Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 7 khóa XII
 
 
 
 
 
 
Thực hiện : NGUYỄN TRUNG TRỰC

 

 

 
 

 

Chia sẻ Facebook Google LinkedIn Email In
Các nội dung khác